Globalde yaşadığımız büyük sorun ve problemlerin arasında, çok konuşulmasa ve dillendirilmese de “sıra beklemek” geliyor. Teknolojik gelişmeler ve hızlı nüfus artışı, dünyadaki kıt kaynaklar ve kaynaklara öncelikli erişim ihtiyacı,...